O nás

B-Soft Slovakia

Firma B-Soft vznikla v roku 1991. Sme dlhoročným dodávateľom software pre vodné hospodárstvo. Navrhujeme a vyvíjame špecializované informačné systémy pre vodárenské spoločnosti, chemické laboratóriá, prevádzkovateľov vodárenských objektov a pod. Venujeme sa aj tvorbe aplikácií na objednávku. V súčasnosti pracujeme na projekte komplexného informačného systému Previs®, určeného pre vodárenské spoločnosti.

Informačný systém Previs®

IS Previs® je klient–server Windows aplikácia, slúžiaca ako komplexný informačný systém vodárenskej spoločnosti. Skladá sa z niekoľkých častí, ktoré nazývame moduly. Previs® vieme poskladať z rôznych modulov podľa požiadaviek zákazníka.